Realizowane projekty

Firma IPS SP. z o.o. bierze udział  w internacjonalizacji firmy poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa IPS SP. z o.o. oraz zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych tj. Niemcy i Norwegia.

Cel projektu jest zgodny z celem działania POPW 1.2 Internacjonalizacji MŚP.

Wnioskodawca zamierza w celu swojego dalszego rozwoju poszukiwać nowych odbiorców i partnerów, zwiększać sprzedaż, dywersyfikować rynki zbyty. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznego planowania są zgodne z celami niniejszego projektu.

Dofinansowanie projektu z UE: 549 100,00 PLN


Ogłoszenie nr 2021-31984-83823

Zapytanie ofertowe nr. 1/1.2/01/2021 na zakup analiz rynków docelowych tj. Niemcy oraz Norwegia.

Pliki do pobrania: