Realizowane projekty

Firma IPS SP. z o.o. bierze udział  w internacjonalizacji firmy poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Osi priorytetowej I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia.

Tytuł projektu: „Internacjonalizacja firmy IPS Sp. Z o.o. poprzez ekspansję na nowe rynki zagraniczne”.
Numer projektu: POPW.01.02.00-06-0020/21

Celem przedmiotowego projektu jest wdrożenie modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa IPS SP. z o.o. oraz zwiększenie aktywności gospodarczej przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych tj. Niemcy i Norwegia.

Cel projektu jest zgodny z celem działania POPW 1.2 Internacjonalizacji MŚP.

Wnioskodawca zamierza w celu swojego dalszego rozwoju poszukiwać nowych odbiorców i partnerów, zwiększać sprzedaż, dywersyfikować rynki zbyty. Plany rozwojowe przedsiębiorstwa w perspektywie strategicznego planowania są zgodne z celami niniejszego projektu.

Celem projektu zwiększenie sprzedaży eksportowej oraz wejście na nowe rynki a tym samym podniesienie poziomy konkurencyjności i rozwój firmy.
Wartość projektem ogółem: 794 580,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 549 100,00 PLN


Ogłoszenie nr 2021-31984-83823

Zapytanie ofertowe nr. 1/1.2/01/2021 na zakup analiz rynków docelowych tj. Niemcy oraz Norwegia.

Pliki do pobrania:

Szanowni Państwo,
Przetarg nr 1/1.2/01/2021 numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2021-31984-83823 został rozstrzygnięty!
Wykonawcami wyłonionymi na podstawie postępowania są wykonawcy którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów są:

COMMEE BRIDGE SP. Z O.O. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa

Złożona oferta: NETTO: 84 000 zł / BRUTTO: 103 320,00 zł


Ogłoszenie nr 2022-31984-86686 – ogłoszenie anulowane

Zapytanie ofertowe nr 2/1.2/01/2022 na zakup automatycznej linii pakującej produkty w kartony.

Pliki do pobrania:


Ogłoszenie nr 2022-31984-89307

Zapytanie ofertowe nr 3/1.2/01/2022 na zakup automatycznej linii pakującej produkty w kartony.

Pliki do pobrania:

Szanowni Państwo,

Przetarg nr 3/1.2/01/2022 numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2022-31984-89307 został rozstrzygnięty!

Wykonawcami wyłonionymi na podstawie postępowania są wykonawcy którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów są:

Pro-technika Paweł Bandarzewski, 21-532 Łomazy, Koszoły 90

Złożona oferta: netto: 149 000zł brutto: 183 270 ZŁ


Ogłoszenie nr 2022-31984-99548

Zapytanie ofertowe nr 4/1.2/03/2022 Zaprojektowanie i uruchomienie spersonalizowanej strony www (rozszerzenie domeny .de oraz .no) tj. Strona dedykowana na rynek niemiecki oraz strona dedykowana na rynek norweski.

Pliki do pobrania:

Szanowni Państwo,

Przetarg nr 4/1.2/03/2022 numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2022-31984-99548 został rozstrzygnięty!

Wykonawcami wyłonionymi na podstawie postępowania są wykonawcy którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów są:

Profesjonalni.pl Mateusz Ruszkowski
Ul. Jana Olbrachta 62/25, 01-111 Warszawa

Złożona oferta: netto: 203 000 zł. brutto: 249 690zł.


Ogłoszenie nr 2022-31984-109480

Zapytanie ofertowe nr 5/1.2/05/2022 Przygotowanie planu szczegółowej kampanii promocyjnej oraz realizacja strategii marketingowych opartych o Social Media Marketing, Kampania Digital, Kampania z użyciem formatów BTL, ATL w oparciu o dostarczone analizy rynku norweskiego i niemieckiego.

Pliki do pobrania:

W związku z pytaniem numer 1 opublikowanym 2022-05-24 w bazy konkurencyjności, zgodnie z art 222 ust.4 PZP informujemy, że szacunkowa wartość przewidziana na realizację zamówienia (ogłoszenie nr 2022-31984-109480) to 216000 zł netto.

Szanowni Państwo,

Przetarg nr 5/1.2/05/2022 numer ogłoszenia w bazie konkurencyjności 2022-31984-109480 został rozstrzygnięty!

Wykonawcami wyłonionymi na podstawie postępowania są wykonawcy którzy spełnili wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymali najwyższą liczbę punktów są:

Profesjonalni.pl Mateusz Ruszkowski 
Ul. Jana Olbrachta 62/25, 01-111 Warszawa

Złożona oferta: netto: 220 000 zł. brutto: 270 600zł.